---

22 sierpnia 2017

22.08.2017_Zaproszenie do składnia ofert w postępowaniu organizowanym przez Labo Clinic Sp. z o.o. Sp. k.

W związku z realizacją projektu pt. „Platforma Wirtualnej Nawigacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania: 2.5 Wsparcie Inwestycyjne Sektora MŚP Osi 2: Konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert.
Dotyczy: zakupu symulatora neuronawigacji i  oprogramowania.

Załączniki do oferty:
Załącznik nr.1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr.2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr.3 do umowy
Załącznik nr.3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr.4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowo – kapitałowych
Załącznik nr.5 – Wzór umowy
Zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Formularz ofertowy_24.08.2017
Informacja
Załącznik nr.5 – Wzór umowy 24.08.2017
Wyniki postępowania

Unieważnienie postępowania_29.09.2017

 

 

Indeks produktów rozwiń

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

akceptuję