---

23 lipca 2019

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu organizowanym przez Labo ClinicSp. z o.o. Sp. k.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy Labo Clinic poprzez wdrożenie założeń strategii wzorniczej” współfinansowanego prze Unię Europejską w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert.

Dotyczy:Opracowania projektu wzorniczego produktu rozszerzonego z uwzględnieniem implementacji cech rekomendowanych wartości wzorniczych w materiałach poligraficznych i multimedialnych dla Pracowni Usług Diagnostyki Obrazowej.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 do umowy_Protokół odbioru
Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań osobowo kapitałowych
Załącznik nr 5 Wzór umowy
Załącznik nr 6 Wykaz usług
Załącznik nr 7 Wykaz osób
Załącznik nr 8 Wykaz nagród
Wyniki postępowania

Indeks produktów rozwiń

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

akceptuję