Nawigacja Hybrydowa Scopis

System nawigacji chirurgicznej

scopis_logo

System hybrydowej nawigacji łączący optyczną i elektromagnetyczną technikę pomiaru w jednym systemie przeznaczonym do otorynolaryngologii, chirurgii szczękowo-twarzowej oraz neurochirurgii. Dzięki unikalnej kombinacji dwóch technik po­miarowych w obrębie jednego systemu, chirurg może zadecydować, czy woli nawigować techniką optyczną, czy elektromagnetyczną. Z Hybrydowym Systemem Scopis nowej generacji można także korzystać z zalet obydwu technik pomiaro­wych w jednym urządzeniu, bez potrzeby dokony­wania wyboru pomiędzy nimi, ponieważ Istnieje moż­liwość korzystania z dwóch technik podczas jednego zabiegu.

System nawigacji firmy Scopis można scharakteryzować opierając się na pięciu jego zaletach:

 1. Kompaktowy:  Dzięki kompaktowej budowie system może być zintegrowany z dowolną wieżą endoskopową, dzięki czemu jest gotowy do użycia w każdej chwili, nawet w ograniczonej przestrzeni.
 2. Kompatybilny: Bogate wyposażenie systemu rozszerza zakres jego zastoso­wań – może on działać łącznie z innymi urządzeniami, jak rów­nież zostać wykorzystany do oceny danych radiologicznych.
 3. Intuicyjny: Proste menu nawigacyjne umożliwia bezpieczną i komforto­wą obsługę systemu nawet nowym użytkownikom.
 4. Innowacyjny: Dzięki nawigacji wzbogaconej o funkcję Rozszerzonej Rzeczy­wistości NOVA po raz pierwszy istnieje możliwość wykorzy­stania wspomagających warstw graficznych zintegrowanych w obrazie z endoskopu. Dodatkowo, opatentowane zaciski i adaptery pozwalają nawigować powszechnie stosowane in­strumenty oraz endoskopy. Natomiast elastyczne narzędzia elektromagnetyczne stanowią nieocenioną pomoc w przy­padku nagłych interwencji.
 5. Bezpieczny: Dokumentowanie i archiwizowanie zabiegów operacyjnych za pomocą wideo oraz screenshotów w bezpieczny i nieza­wodny sposób.

Możliwości:

 1. Nawigowanie optyczne:
  Najwyższa precyzja
  Specjalny endoskopowy traker
  Nawigowanie tradycyjnych oraz aktywnych instrumentów
 2. Nawigowanie elektromagnetyczne:
  Łatwość użycia
  Elastyczne narzędzia
  Niezwykle szybkie wdrożenie
 3. Stacja planowania i funkcja Rozszerzonej Rzeczywistości:
  Nawigowanie w obrazie endoskopowym
  Wyświetlacz odległości oraz funkcje alarmowe
  Szerokie możliwości dokumentacji
  Rozbudowane funkcje planowania
  Archiwizacja w jakości HD
  Natychmiastowa segmentacja
  Integracja z MRI i TK
  Eksport szablonów implantów
 4. Użycie z tomografią stożkową (CBCT):
  Zoptymalizowane powiększanie rekonstruk¬cyjne
  Możliwość wykorzystania obrazów z tomo¬grafii stożkowej do rozdzielczości 0,1 mm
  Automatyczna integracja z CT i MRI
  Kompatybilność z PACS
  Kompatybilność z DICOM 3.0
  Zintegrowany system dokumentacji
 5. Współpraca ze wszystkimi popularnymi nośnikami danych (CD, USB, DVD)
 6. Połączenie sieciowe
 7. Importowanie danych w czasie krótszym niż 60 sekund
 8. Automatyczna selekcja użytecznych danych
 9. Wybór spośród trzech typów rejestracji
 10. Rejestracja pacjenta w czasie krótszym niż 90 sekund

Indeks produktów rozwiń

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

akceptuję