---
6 sierpnia 2019

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu organizowanym przez Labo Clinic Sp. z o.o. Sp.k.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy Labo Clinic poprzez wdrożenie założeń strategii wzorniczej” współfinansowanego prze Unię Europejską w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert.

Dotyczy:dostawy i montażu kompletnego pakietu sprzętu diagnostycznego, w skład którego wchodzą tomograf stożkowy (CBCT) oraz pantomograf dla Pracowni Usług Diagnostyki Obrazowej.

Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik Nr 1A Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik Nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 3 do umowy_Protokół odbioru
Załącznik Nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 Oświadczenie o braku powiązań osobowo-kapitałowych
Załącznik Nr 5 Wzór umowy
Załącznik Nr 6 Wykaz dostaw i montażu
Załącznik Nr 7 Oświadczenie na potwierdzenie posiadania osób z odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji Przedmiotu Zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Wyniki postępowania

Indeks produktów rozwiń

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej, zgadzasz się na ich wykorzystanie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

akceptuję