Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
produkty

Projekty UE

Labo Clinic Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt RPWM.13.01.00-28-0067/22 pt. Wzrost odporności Labo Clinic Sp. z o.o. Sp.k. poprzez inwestycję w nowoczesne rozwiązania informatyczne”

Celem projektu jest zwiększenie odporności Spółki na ekonomiczne skutki pandemii COVID-19 poprzez wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych, które z kolei pozwolą na rozszerzenie oferty Spółki o nowe usługi dla podmiotów medycznych.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Dofinansowanie projektu z UE: 427 782,00 PLN

Labo Clinic Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt POPW.01.04.00-28-0001/19 dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. : „Wzrost konkurencyjności firmy Labo Clinic poprzez wdrożenie założeń strategii wzorniczej”

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi podnoszącej konkurencyjność firmy Labo Clinic Sp. z o.o. Sp. k. poprzez wdrożenie założeń strategii wzorniczej.

We wdrażanej strategii zostały zdefiniowane rekomendacje dalszych szczegółowych działań. Działalność przedsiębiorstwa dzięki temu będzie mogła być poddana optymalizacji, zwiększając konkurencyjność produktów i całej firmy w wielu aspektach.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 024 400,00 PLN

Labo Clinic Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt POPW.01.04.00-28-0027/17 dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Innowacyjny rozwój Labo Clinic Sp. z o.o. Sp.k. w oparciu o wzornictwo”

Celem projektu jest przeprowadzenie audytu wzorniczego w Labo Clinic Sp. z o.o. Sp.k. oraz opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej, stanowiącej raport z przeprowadzonego audytu wraz z analizami i rekomendacjami.

Przeprowadzony audyt pozwoli na opracowanie strategii, w której będą zdefiniowane problemy wzornicze w przedsiębiorstwie, a także możliwości rozwiązania tych problemów i rekomendacje dalszych szczegółowych działań (mogą one dotyczyć min. oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii Marketingowej). Działalność przedsiębiorstwa dzięki temu będzie mogła być poddana optymalizacji, zwiększając konkurencyjność produktów i całej firmy w wielu aspektach.

Dofinansowanie projektu z UE: 80 750,00 PLN

Labo Clinic Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt RPWM.01.04.03-28-0131/16 dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Zwiększenie efektywności Labo Clinic poprzez wirtualizację procesów zarządzania firmą"

Celem projektu jest zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu w firmie Labo Clinic, poprzez zakup licencji specjalistycznego oprogramowania.

Dofinansowanie projektu z UE: 88 497,50 PLN

Labo Clinic Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt RPSW.02.05.00-26-0619/16 dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Platforma Wirtualnej Nawigacji”

Celem Projektu jest zakup Symulatora neuronawigacji na potrzeby Platformy Wirtualnej Nawigacji wraz z oprogramowaniem Platforma Wirtualnej Nawigacji oraz zakup 3 laptopów.

Dofinansowanie projektu z UE: 609 303,86 PLN