Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
produkty

Aktualności

2.02.2018

XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej PTORL

22-24 marca weźmiemy udział w XIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej PTORL w Łodzi. Szeroki program tego cyklicznego wydarzenia znajdą Państwo tutaj.

Do zobaczenia przy Naszym stoisku!
Hotel Andels
Ogrodowa 17
91-065 Łódź

Zespół Labo Clinic

24.01.2018

V Szkoła Otolaryngologii. IV Krajowy Zjazd Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

W dniach 16-17 marca będziemy obecni podczas IV Krajowego Zjazdu Szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi w Toruniu. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska, gdzie będziemy prezentować system nawigacyjny do zabiegów chirurgicznych głowy firmy Scopis.

Szczegółowy program wydarzenia znajdą Państwo tutaj.

Do zobaczenia!
Hotel Copernicus
Bulwar Filadelfijski 11
87-100 Toruń

Zespół Labo Clinic

20.01.2018

XV Konferencja Sekcji Neurochirurgii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów

8-11 marca można nas będzie spotkać w Zakopanem, gdzie odbędzie się XV Konferencja Sekcji Neurochirurgii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.

Spotkanie odbędzie się w pensjonacie Dawidek, przy ulicy Pardałówka 23.

Program spotkania znajdą Państwo tu.

Zespół Labo Clinic

4.10.2017

04.10.2017 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu organizowanym przez Labo Clinic Sp. z o.o. Sp.k.

W związku z realizacją projektu pt. „Platforma Wirtualnej Nawigacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania: 2.5 Wsparcie Inwestycyjne Sektora MŚP Osi 2: Konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert.
Dotyczy: zakup 3 komputerów / laptopów

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr.1 - Formularz Ofertowy
Załącznik nr.2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr.3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr.4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowo - kapitałowych
Załącznik nr.5 - Wzór umowy
Załącznik nr.3 do umowy

Wyniki

2.10.2017

02.10.2017 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu organizowanym przez Labo Clinic Sp. z o.o. Sp.k.

W związku z realizacją projektu pt. „Platforma Wirtualnej Nawigacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania: 2.5 Wsparcie Inwestycyjne Sektora MŚP Osi 2: Konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert.
Dotyczy: zakupu symulatora neuronawigacji i  oprogramowania.

Zapytanie ofertowe:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
Załącznik nr 2- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4- Oświadczenie o braku powiązań osobowo kapitałowych
Załącznik nr 5- Wzór umowy
Załącznik nr 3 do umowy

Wyniki postępowania