Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
produkty

Aktualności

23.07.2019

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu organizowanym przez Labo ClinicSp. z o.o. Sp. k.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy Labo Clinic poprzez wdrożenie założeń strategii wzorniczej” współfinansowanego prze Unię Europejską w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert.

Dotyczy:Opracowania projektu wzorniczego produktu rozszerzonego z uwzględnieniem implementacji cech rekomendowanych wartości wzorniczych w materiałach poligraficznych i multimedialnych dla Pracowni Usług Diagnostyki Obrazowej.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 do umowy_Protokół odbioru
Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań osobowo kapitałowych
Załącznik nr 5 Wzór umowy
Załącznik nr 6 Wykaz usług
Załącznik nr 7 Wykaz osób
Załącznik nr 8 Wykaz nagród
Wyniki postępowania

19.06.2019

19.06.2019 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu organizowanym przez Labo Clinic Sp. z o.o. Sp.k.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy Labo Clinic poprzez wdrożenie założeń strategii wzorniczej” współfinansowanego prze Unię Europejską w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert.

Dotyczy: wykonania projektu oraz strony internetowej o charakterze informacyjno-promocyjnym wraz z systemem zarządzania treścią dla Pracowni Usług Diagnostyki Obrazowej.

Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1- formularz ofertowy
Załącznik Nr 2- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 3- do umowy- protokół odbioru
Załącznik Nr 3- oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu
Załącznik Nr 4- oświadczenie o braku powiązań osobowo kapitałowych
Załącznik Nr 5- wzór umowy
Załącznik Nr 6- wykaz usług
Załącznik Nr 7- wykaz osób
Załącznik Nr 8- wykaz nagród

Pytania i odpowiedzi
Wyniki postępowania

 

 

19.06.2019

19.06.2019 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu organizowanym przez Labo Clinic Sp. z o.o. Sp.k.

W związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy Labo Clinic poprzez wdrożenie założeń strategii wzorniczej” współfinansowanego prze Unię Europejską w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert.

Dotyczy: opracowania graficznego logo oraz stworzenia systemu identyfikacji wizualnej Pracowni Usług Diagnostyki Obrazowej.

Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1- formularz ofertowy
Załącznik Nr 2- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 3- do umowy- protokół odbioru
Załącznik Nr 3- oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu
Załącznik Nr 4- oświadczenie o braku powiązań osobowo kapitałowych
Załącznik Nr 5- wzór umowy
Załącznik Nr 6- wykaz usług
Załącznik Nr 7- wykaz osób
Załącznik Nr 8- wykaz nagród

Pytania i odpowiedzi
Wyniki postępowania

 

17.04.2019

Życzenia Wielkanocne.

Prezentacja1

21.02.2019

XIII Zjazd Otolaryngologów Wojskowych

W dniach 21-23.03.2019 r. będziemy obecni w Hotelu Nosalowy Dwór na XIII Zjeździe Otolaryngologów Wojskowych, do czego i Państwa serdecznie zachęcamy, bowiem program konferencji zapowiada się obiecująco.

Do zobaczenia przy naszym stoisku!
Zespół Labo Clinic